HOME
OGŁOSZENIA
ZAREJESTRUJ DOMENĘ
DODAJ OGŁOSZENIE
DODAJ FIRMĘ DO BAZY
Osób online: 344; sobota, 26 maj 2018 Imieniny Eweliny, Jana, Pawła
... Darmowe ogłoszenie drobne - praca, sprzedaż, usługi, auto-moto i inne ... szybko łatwo i bez rejestracji ... możliwość dodania 4 zdjęć ...
Gorzowskie Firmy:
Gorzów Wlkp. • informacje • 2015-09-09
XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy
51475.jpg

Źródło: lubuskie.pl, Marzena Toczek 

8 września w Krynicy rozpoczęło się Forum Ekonomiczne, w którym uczestniczą liderzy świata biznesu i polityki Europy Środkowo- Wschodniej.

Celem wydarzenia jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. Samorząd województwa lubuskiego reprezentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która 9 września br. wzięła udział w panelu Nauka, biznes, samorząd – w poszukiwaniu synergii. Mówiła m.in. o potrzebie otwarcia się uczelni i naukowców na inne środowiska.

- Uczelnie pracowały do tej pory często dla siebie, dla swoich karier naukowych, ale ostatnio bardzo się to zmieniło - mówiła marszałek Polak podczas panelu na Forum Ekonomicznym. - Od naukowców oczekuje się odwagi i otwarcia na potrzeby różnych środowisk. Myślę, że jest już zrozumienie dla tych potrzeb. Na przykładzie mojego regionu mogę powiedzieć, że jedną z inteligentnych specjalizacji, jaką sobie wyznaczyliśmy, są nowoczesne technologie dla zdrowia człowieka.  Brak lekarzy w regionie wymusił duży nacisk na współpracę na rzecz utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia i naukowcy najmniej w to wierzyli, ale udało się, startujemy 1 października. O to właśnie chodzi w partnerstwie. Potrzeba więcej odwagi i wiary dla naukowców.
Marszałek nawiązała też do winiarskich tradycji regionu lubuskiego oraz współpracy nauki, biznesu i samorządu regionu. - Również w tym obszarze widzę możliwość współpracy i synergii - mówiła. - Możliwości są naprawdę olbrzymie, a kapitalne znaczenie ma w tym wszystkim samorząd regionalny, ponieważ naszym zadaniem jest tworzenie warunków do zawiązywania partnerstw i współpracy. Możemy wykreować różne partnerskie projekty. W regionie lubuskim wspólnie wyznaczyliśmy sobie priorytety, bo trzeba być przewidywalnym. Mamy Strategię Rozwoju Województwa, mamy wyznaczone cele długofalowe. Razem z nami tworzyły je zarówno środowiska naukowe jak i biznes. W minionym okresie programowania zbudowaliśmy infrastrukturę: parki naukowo-technologiczne w określonych inteligentnych specjalizacjach, instytut energetyki, instytut agrotechniki, instytut nowoczesnych technologii środowiskowych, technologii informatycznych i inne. Określiliśmy więc co jest dla regionu potrzebne i za co płacimy. Teraz, w nowym okresie programowania, najwięcej bo aż 30 proc. alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy przeznaczać na gospodarkę i innowacje. Bedziemy finansować przedsięwzięcia realizowane w partnerstwach w parkach naukowo-technologicznych. Partnerstwa będą szczególnie premiowane.
Marszałek mówiła też o finansowaniu stypendiów doktoranckich w obszarach, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju regionu. - Zaprosiliśmy naukowców do Lubuskiej Rady Rozwoju Regionalnego, Lubuskiej Rady Innowacji, cały czas roboczo rozmawiamy, aby te wspólne działania przyniosły nam skok cywilizacyjny i bezpośrednią korzyść dla mieszkańców - podkreśliła.

Krynickie forum to jedno z prestiżowych wydarzeń o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym w Europie Wschodniej. Jest to doskonałe miejsce do debat i rozmów na tematy ważne dla Europy, ale także Polski i jej regionów. Punktem wyjścia do określenia tematyki poszczególnych wykładów są następujące ścieżki programowe: makroekonomia, biznes i zarządzanie, forum energetyczne, nowa gospodarka, forum ochrony zdrowia, forum innowacji, polityka międzynarodowa, bezpieczeństwo międzynarodowe, Unia Europejska i jej sąsiedzi, państwo i reformy, Forum Regionów, forum NGO i społeczeństwo, prezentacje i wydarzenia specjalne.

W panelu Nauka, biznes, samorząd – w poszukiwaniu synergii, w którym wzięła udział marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiano także m.in. na temat współpracy przedstawicieli nauki, administracji  publicznej oraz biznesu, a także o tym czy stworzenie sprawnie działającego partnerstwa międzysektorowego jest bardzo trudne i uzależnione od wielu czynników. Paneliści zastanawiali się wspólnie nad tym, jakie przeszkody stoją zatem na drodze do budowy efektywnie działających partnerstw i jakie projekty mają szansę na największe dofinansowanie w nowej perspektywie.

Moderatorem panelu był: Andrzej Chochół, Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Panelistami byli:

  • Cezary Gabryjączyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska
  • Antoine Godbert, Dyrektor, Agence Erasmus+ / Europe–Education–Formation France, Francja
  • Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska
  • Wojciech Lubawski, Prezydent, Miasto Kielce, Polska
  • Elżbieta Polak, Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Polska
  • David Šeich, Przewodniczący, Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Republiki Czeskiej, Czechy


Lubuskie na Forum Ekonomicznym 
Podczas odbywającego się Forum Województwo Lubuskie reprezentowane przez COIE z Wydziału Przedsiębiorczości Departamentu Infrastruktury i Komunikacji promuje potencjał gospodarczy i inwestycyjno-eksportowy regionu. Na stoisku emitowane są filmy reklamowe o regionie oraz rozpowszechniane materiały promocyjne o województwie, a w szczególności: katalog Terenów Inwestycyjnych Województwa Lubuskiego (forma drukowana i na nośniku elektronicznym), folder Produktów Eksportowych Województwa Lubuskiego (forma drukowana i na nośniku elektronicznym), oferta inwestycyjna województwa, foldery turystyczne, ulotki informacyjne o województwie, foldery informacyjne miast i gmin nadesłanych do COIE przez JST. Ponadto naprzemiennie z innymi materiałami pozostałych Partnerów w czasie trwania programu merytorycznego Forum na rzutnikach ustawionych w obiektach Centrum Kongresowego odbywa się  emisja materiałów dotyczących województwa.
Dodatkowo jedną z sal konferencyjnych oznakowano pod nazwą: sala Województwa Lubuskiego. W salce znajdują się roll-upy, materiały promocyjne oraz zdjęcia na sztalugach przedstawiające walory turystyczne województwa lubuskiego.  

Pierwszy dzień Forum

Sesja Plenarna XXV Forum Ekonomicznego dotyczyła bezpieczeństwa militarnego w Europie. Polski prezydent Andrzej Duda rozmawiając wraz z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović i prezydentem Macedonii Gjorge Iwanowem o wyzwaniach jakie stoją przed Europą zaznaczył, że Polska otrzymuje fundusze spajające krajową infrastrukturę z tą Europejską i jego zdaniem na takiej samej zasadzie powinno działać NATO. Zdaniem chorwackiej prezydent Europa przechodzi obecnie przez kryzys wizji, kryzys tożsamości, strategii i przywództwa. - Jednak wierzę, że ten kryzys możemy, a nawet musimy przezwyciężyć – zaznaczyła. Jej zdaniem Europa powinna szybciej reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia. - Obecnie mamy do czynienia z kolejną sytuacją krytyczną. Zalewające Europę rzesze imigrantów są dla Wspólnoty ogromnym wyzwaniem. Jednak powinniśmy się skupić na eliminacji pierwotnych przyczyn tej sytuacji: wojny, biedy i destabilizacji na Bliskim Wschodzie – mówiła Grabar-Kitarović. – W innym wypadku fundamenty Europy takie jak zniesienie granic będą podkopywane – przekonywała.

Prezydent Macedonii Gjorge Iwanow wskazywał, że Macedonia została pozostawiona z problemem fali imigrantów sama sobie. - Instytucje Unii Europejskiej działają świetnie gdy żyjemy w pokoju. W sytuacjach krytycznych nie udaje się jednak podejmować im szybkich decyzji i wówczas kryzys pogłębia się powodując jeszcze większe konsekwencje – mówił Iwanow.

- Bliski Wschód skąd w głównej mierze płyną do Europy uchodźcy jest powiązany silnie z Kaukazem i z państwami bałkańskimi. Wydaje się że politycy nie są w stanie obecnie rozwiązać tego trójkąta bermudzkiego – dodał prezydent Macedonii. Jak wskazywał Macedonia ma duże doświadczenie w pokojowej koegzystencji z ludnością wyznającą islam i takim doświadczeniem budowania społeczeństwa na wzajemnym szacunku może się podzielić z Unią Europejską.

Jak dogonić Zachód?
W pierwszym dniu Forum odbyła się m.in. debata pn. Następne 25 lat. Jakie reformy musimy przeprowadzić, aby dogonić Zachód? Forum Obywatelskiego Rozwoju opracowało niemal 200-stronicowy raport: „Następne 25 lat: Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód?”. W publikacji przeczytać można o alternatywnych scenariuszach dla polskiej gospodarki oraz o tym, co należy zrobić, aby zwiększyć nasz wzrost gospodarczy. Wyniki badań podczas Forum w Krynicy przedstawiał Aleksander Łaszek, Główny Ekonomista FOR. –  Jeżeli w najbliższym czasie zmianie nie ulegną główne czynniki wzrostu gospodarczego – praca, produktywność i inwestycje, Polsce grozi systematyczne spowolnienie wzrostu gospodarczego. W związku z tym należy wprowadzić szereg określonych reform. Jedna z nich dotyczy np. podniesienia odsetka osób pracujących, w szczególności chodzi tutaj o osoby starsze i kobiety. Mając na uwadze spadającą liczbę osób w wieku produkcyjnym z pewnością nie należy obniżać obowiązującego obecnie wieku emerytalnego. - Inwestycje wzrosną wówczas, gdy nie będą generowane przez interwencjonizm państwowy. W Polsce należy uprościć system podatkowy oraz usprawnić działanie sądów. W celu podniesienie oszczędności sektora finansów publicznych należy ograniczyć jego wydatki – to kolejne wnioski pochodzące z raportu, którego szczegółowe wyniki prezentowane są na stronie internetowej Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Oprócz prof. Leszka Balcerowicza i Aleksandra Łaszka, prezentowany raport wysłuchali również Mirosław Barszcz – były Minister Finansów oraz Mark Littlewood, Dyrektor Generalny Institute of Economic Affairs, którzy zgodzili się z jego wynikami. Moderatorem panelu była Agata Stremecka, Prezes Zarządu FOR.

Więcej relacji z pierwszego dnia obrad na stronie:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/

 

 

Ukryte terapie, cz. 20 - Jerzy Zięba2015-09-09

Jerzy Zięba ponownie mówi o patologii polskiego systemu lecznictwa podając konkretne przykłady złego stanowienia przepisów czy promowania i wprowadzania wręcz szkodliwych produktów dla naszego zdrowia.
Wypadek z udziałem dziecka na ul. Śląskiej2015-09-09

Potrącenie dziecka na Śląskiej. 
„Azorki” podsumowują okres wakacyjny2015-09-09

W gorzowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorki” nadszedł czas na podsumowanie okresu letniego
Magazyn żużlowy Radia Gorzów: Marek Towalski ocenia sezon 20152015-09-09

W programie: Bartosz Zmarzlik, bracia Pawliccy oraz rozmowy z Markiem Towalskim i Piotrem Paluchem
Trójwymiarowy Gorzów, małpi gaj i kraina zabaw, czyli najciekawsze propozycje w ramach budżetu obyw.2015-09-09

104 pomysły mieszkańców zostały zakwalifikowane do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego 2016.
Dietetyk o zdrowym żywieniu, szkolnych sklepikach i proteście uczniów II LO2015-09-09

Duży wydźwięk wywołał wczorajszy happening uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. Licealiści wyrazili swój protest wobec nowego prawa, które zakazuje sprzedaży niezdrowego jedzenia w szkolnych sklepikach.
II edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” 2015-09-09

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie ogłasza II edycję lokalnej nagrody „Świadek Historii”.
Maratońskie medale zawodników KS G’POWER Gorzów 2015-09-09

W sobotę, 5 września, Klub Sportowy G’POWER Gorzów uczestniczył w XII Memoriale im. Cecylii Kosiak i Zdzisława Kiełpińskiego w Bydgoszczy.
Odzyskali mienie za ponad 42 tys. zł. 2015-09-09

Kryminalni z Krosna Odrzańskiego ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież rolniczych przekaźników mocy wartości ponad 42 tys. złotych.
Za znęcanie do aresztu 2015-09-09

Policjanci z Krosna Odrzańskiego zatrzymali w sobotę 28-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego,  podejrzanego o  znęcanie się  psychiczne i fizyczne nad swoją konkubiną i synem.
Ogrodzenie muzealne jak nowe2015-09-09

Zakończyła się konserwacja i naprawa zabytkowego ogrodzenia przy willi Schroedera - siedzibie Muzeum imienia Jana Dekerta w Gorzowie.